Doc. Dr. Emine KABAN

Doc. Dr. Emine KABAN
1986 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yine aynı bölümde 1989 yılında yüksek lisansını, 1996 yılında doktorasını tamamladı. 
2001 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi SBMYO’ da,  Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı (2000-2007),Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (2001-2009), Yüksekokul Program Kurulu Üyeliği (2001-2009) Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Programları Koordinatörlüğü(2003-2009) idari görevlerinde bulundu.
3 Nisan 2009 tarihi itibari ile 2547 sayılı Kanunun 38. Maddesine göre Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakan Danışmanı olarak göreve başlamıştır. Görevinin tamamlanması ile geçiş yaptığı Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı ve Endüstriye Dayalı Öğrenme Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.
 
Akademik çalışma yaşamında birçok projeye imza atmış olup 1992 yılında FEY Vakfından Ulusal İkincilik ödülü ve 2006 yılında Maliye Bakanlığı ve AMPD’ de tarafından düzenlenen proje yarışmasında "Perakende Sektöründe Kayıtlı Kayıt dışı Uygulamaların Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi” ortak çalışması ile Ulusal Birincilik ödülünü almıştır.
 
Ulusal ve uluslar arası birçok dergide yayınlanan makaleleri, dergi yayın kurulu üyelikleri ve yine ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantıda sunulan bildirileri, Bilim Komitesi Üyeliği, Sektörel Yarışmalarda Jüri Üyeliği vardır. 
 
Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Danışmanlığı, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Danışmanlığı, TİM Dış Ticaret ve Lojistik Konseyi üyeliği, Beykoz Belediyesi Kent Konseyi Divan Kurulu üyeliği, Beykoz Kaymakamlığı BEUROKOM üyeliği, AMPD Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
 
Bu çalışmalarının yanında “İhracata ve Yatırımlara Yönelik Teşvikler”, “Dış Ticarette Lojistik” ve “Dış Ticaret Eğitimi” adlı kitapları yayınlanmıştır.
 
Dış Ticaret ve İhracat - ithalat iş süreçleri (Teslim ve Ödeme Şekilleri – Vaka Analizi ile..)
Gümrük Mevzuatı ve AB uygulamaları (Gümrük Rejimleri) 
Uygulamalı Gümrük İşlemleri,
Serbest Bölgeler Mevzuatı, 
Uluslararası Ticaret Hukuku, 
Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigorta
Dış Ticarette Vergilendirme
Dış Ticarette Teşvikler ve KDV istisnası
Dış Ticarette Lojistik, 
 
Konularında eğitim ve danışmanlık vermektedir.
 
Doç.Dr. Emine Koban halen Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte ve diğer üniversitelerde dersler vermektedir. 
 
yukari-cik