Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

Prof. Dr. Savaş TAŞKENT
İstanbul’da doğmuştur.Orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesi’nde; yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır.
1971 yılında İ.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Hukuk Kürsüsünde asistan olarak göreve başlayan Savaş Taşkent, İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Doktoru, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi’nde Yardımcı Doçent, bu fakültede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında Doçent ve 1990 yılında Profesör unvanlarını kazanmıştır. Taşkent, aynı üniversitede 1986-1992 yılları arasında Dekan Yardımcısı; 1996-1998 yılları arasında da Rektör Yardımcısı olarak çalışmış; 19 Kasım 2013 tarihinde İ.T.Ü. Rektörü tarafından hukuk işleri ile ilgili Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.
Savaş Taşkent İş Hukuku alanında birçok kitap ve makale yazmış; Alman Hukukundan Türkçeye çeviriler yapmış; birçok ulusal ve uluslararası seminerde tebliğler sunmuştur.
Savaş Taşkent halen İ.T.Ü İşletme Fakültesinde “İş Hukuku” ve “İşletme  Hukuku” derslerini; Eylül 2014 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “İş Hukuku” dersini vermektedir. 
Taşkent 1991-2000 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “Bakan Danışmanı” olarak görev yapmış; 1991-2003 yılları içinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nun Cenevre’de toplanan Konferansına “Hükümet Danışmanı” olarak katılmıştır.
31 Mart 2005 tarihinde Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Türkiye İş Bankasındaki görevi 28 Mart 2014 tarihinde sona eren Taşkent, 16 Nisan 2014 tarihinde İşbankası iştiraki Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 
 
yukari-cik